K.N.U.O.U.

Welcome to Taras Shevchenko National University-OU, KNU was founded in 1834. Today is ranked among the top 500 universities in the world with ca. 30.000 students


extra_toc

univ kiev visit small

 

For further questions please contact official emails:knu ou contact us

Open University of Taras Shevchenko National University of Kyiv established as Online University according to Decision Number KNOU3417.
Відкритий університет Київського національного університету імені Тараса Шевченка створено як онлайн - платформу.

Departments: Economics, Business Administration, Sociology, Law, Political Science, International Relations, Computer Science, Cybernetics, Information Technology, Journalism, Psychology, etc…

Підрозділи: Економіки, Бізнес-адміністрування, Соціології, Права, Політології, Міжнародних відносин, Комп’ютерних наук, Кібернетики, Інформаційних технологій, Журналістики, Психології та ін.

Specializations / educational programmes: Accounting, Administration, Administrative Law, Applied Statistics, Banking, Behavioral Sciences, Business, Business Administration, Business IT, Business Statistics, Civil Law, Constitutional Law, Court, Criminal Law, Cybernetic, Economic, Economic Cybernetics, Economic Law, Economic Policy, Enterprise Economics, Entrepreneurship, Environmental Entrepreneurship, Environmental Law, Finance, Financial Law, Information Management, Information Technology, Innovation Management, Institutional Management, Insurance, International Economics, International Relations, Journalism, Justice, Labour Law, Land Law, Law, Logistic, Management, Marketing, Mathematics, Natural Resource Law, Pedagogy, Political Science, Prosecution, Psychology, Rehabilitation, Risk Management, Sociology, Statistic, Stock Exchange, Taxation, Trade, etc.

Освітні програми: Облік, Управління, Адміністративне право, Прикладна статистика, Банківська справа, Поведінкові науки, Бізнес, Бізнес-адміністрування, Інформаційні технології бізнесу, Бізнес статистика, Цивільне право, Конституційне право, Судочинство, Кримінальне право, Кібернетика, Економіка, Економічна кібернетика, Господарське право, Економічна політика, Економіка підприємства, Підприємництво, Екологічне підприємництво, Екологічне право, Фінанси, Фінансове право, Інформаційний менеджмент, Інформаційні технології, Менеджмент інноваційної діяльності, Інституційний менеджмент, Страхування, Міжнародна економіка, Міжнародні відносини, Журналістика, Правосуддя, Трудове право, Земельне право, Правознавство, Логістика, Менеджмент, Маркетинг, Математика, Природоресурсне право, Педагогіка, Політологія, Прокуратура, Психологія, Управління ризиками, Соціологія, Статистика, Біржова діяльність, Оподаткування, Торгівля, та ін.

Study Levels:

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Bachelor's study programs “BSc, BA, BBA, etc..”

Освітні програми підготовки бакалавра: Бакалавр наук (BSc), Бакалавр (BA), Бакалавр ділового адміністрування (BBA), ін.

Academic Master's “MSc, LLM, etc…”:

Академічні програми підготовки магістра: Магістр наук (MSc), Магістр права (LLM), ін.

Professional Master's “EMBA, MBA, etc…”:

Професійні програми підготовки магістра: Виконавчий магістр ділового адміністрування (Executive MBA), Магістр ділового адміністрування (MBA), ін.

Professional doctorate “DBA, DPA, etc...”

Професійні програми підготовки доктора: Доктор ділового адміністрування (DBA), Доктор державного управління (DPA), ін.

Academic doctorate “PhD, LLD, etc…”

Академічні програми підготовки доктора: Доктор філософії (PhD), Доктор права (LLD), ін.

Coordinator: Prof. Dr. Habib Al Souleiman From Switzerland, Doctorate in Business Administration, MBA, BA(Hons.). He is the Dean and Professor of KNU Open University. Media Speaker on CNBC TV, ATV, KyivPost, City7 TV etc., the Winner of “Best Business leader” … member of The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).

Координатор: Професор Хабіб Аль Сулейман зі Швейцарії, доктор ділового адміністрування, MBA, BA (Hons.). Медіа-спікер телеканалів CNBC, ATV, City7 TV, RTV, газети KyivPost та ін. Нагороджений відзнакою МЕНАА у номінації «Кращий бізнес-лідер», що присуджується Інститутом лідерства та управління (ILM), Групою City & Guilds (Великобританія) та Цюрихським університетом прикладних наук (ZHAW), член Міжнародної мережі агенцій iз забезпечення якості вищої освіти (INQAAHE).

Teaching in foreign languages: yes, mainly in English.

Навчання іноземними мовами: так, в основному англійською.

Important information for all students applying to KNU Online study programs:

Важлива інформація для тих, хто бажає вчитися на онлайн програмах:

KNU Open University is ONLY for non-Ukrainian as well for students who are not living in Ukraine. Any student living or has Ukrainian nationality or planning to live or lived in Ukraine or planning apply for Ukrainian nationality or any similar cases are not allowed to apply for the KNU OU programs. Please apply through the KNU on campus program only. KNU OU is exclusively for International Students living outside Ukraine.

Відкритий університет КНУ створено для навчання ЛИШЕ неукраїнських студентів, які не проживають в Україні. Студенти, які проживають в Україні або мають українське громадянство, або планують жити або проживали в Україні, чи планують клопотати про набуття громадянства України, або в інших подібних випадках, не можуть подавати заявки на навчання за програмами Відкритого університету КНУ. Прохання подавати заявки тільки на програми денної форми навчання. Відкритий університет КНУ навчає онлайн лише тих студентів, які проживають за межами України.

Taras Shevchenko National University of Kyiv provides online education on the KNU OU educational online platform as a part with online educational experts exclusively for the KNU OU. KNU OU delivers and administers the programmes. KNU-OU is the online Faculty as a subsidiary of Taras Shevchenko National University of Kiev. All final Degrees/Diplomas/Certificate are awarded with Taras Shevchenko National University of Kyiv logo and information only.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка організовує онлайн викладання на освітній онлайн-платформі Відкритого університету КНУ із залученням науково-педагогічних співробітників виключно для КНУ-ВУ. Відкритий університет КНУ реалізує та адмініструє навчальні програми. КНУ-ВУ є проектом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Усі випускні ступені/дипломи/сертифікати присуджуються тільки з логотипом та інформацією про КНУ імені Тараса Шевченка.

Many countries have their own accrediting bodies, and degree recognition differs from country to country. If you reside outside of Ukraine, please review your country of residence’s requirements to confirm recognition of your KNU program. All our KNU OU online degrees/diplomas/certificates are not licensure programmes and do not prepare an individual to become a licensed professional in any field without additional education (like Law, Psychology, etc..) usually your country will request from you an additional exam.

Акредитаційні органи різних країн регламентують власні вимоги щодо державного визнання документів про вищу освіту (дипломів). Якщо ви проживаєте за межами України, будь ласка, ознайомтеся з вимогами Вашої країни проживання, щоб впевнитися у визнанні і необхідності вашого навчання. Програми підготовки Відкритого університету КНУ не є ліцензованими, тому одержані по завершенню дистанційного навчання ступені/дипломи/сертифікати не свідчать про професійну компетентність особи як дипломованого фахівця в певній сфері без додаткової освіти.

CONTACT the Open University of Taras Shevchenko National University of Kyiv – KNU Open University (KNU OU)

Контакти Відкритого онлайн університету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Відкритого університету КНУ (КНУ-ВУ)

KNU OU official Website: www.knuou.com

Офіційний веб-сайт Відкритого університету КНУ: www.knuou.com